Repetitioner och konserter
Vi repeterar på Malmö Musikhögskola, oftast i sal D206.